top
logo

UCZNIOWIE

Projekty edukacyjne

"Ona mi pierwsza pokazała księżyc ..." - Dzień Matki

Z wielkim uczuciem i pasją uczniowie PSP nr 3 w Brzesku postanowili uczcić święto najważniejszej osoby w ich życiu – Matki. Jak wiele znaczy ona dla każdego człowieka udowodniły przejmujące  słowa i gesty, których dzieci nie szczędziły podczas uroczystej akademii zorganizowanej w ramach projektu edukacyjnego  „Ona mi pierwsza pokazała księżyc…..”.

Do Dnia Matki był jeszcze tydzień, ale już 18 maja PSP nr 3 w Brzesku rozbrzmiewała wzruszającymi melodiami i iskrzyła błyszczącymi światłami reflektorów. Po wejściu do sali gimnastycznej uwagę od razu przykuwał ogromny baner z wypisanymi słowami „Dla Ciebie Mamo” oraz serce z czerwonych różyczek. Dekoracja wykonana przez panią Beatę Franczak  była idealnie dopasowana do montażu słowno – muzycznego, w którym wzięli udział uczniowie klas : IV B, IV C i VI A. Dzieci recytowały piękne wiersze o mamie i jej roli w życiu każdego dziecka, dziękując za trud wychowania i za to, że zawsze mogą na nią liczyć. Między kolejnymi utworami przeplatały się wzruszające piosenki we wspaniałym wykonaniu zdolnych solistek z klasy VI A: Zuzi Magiery, Kornelii Baniak, Klaudii Zdybel i Zuzi Zachary.   Dziewczętom akompaniował na perkusji ich kolega Mikołaj Franczak wraz z tatą – Grzegorzem Franczakiem, których profesjonalny występ  wywoływał zachwyty wśród publiczności. To, że o mamie można śpiewać w wielu językach i to równie wspaniale, udowodnili uczniowie klasy IV B, IV C, V A, V D i VI C efektownie wykonując utwory w języku angielskim i niemieckim.  Całość widowiska dopełniała prezentacja multimedialna, której tematem była oczywiście postać matki. Po wyciskającym łzy montażu sala rozbrzmiała brawami, gdy na scenie pojawili się uczniowie klasy III C, prezentujący w formie pokazu mody ekologiczne stroje dla mam oraz tańczący sambę i walca angielskiego.

Przerywnik występu stanowiło ogłoszenie wyników konkursów zorganizowanych w ramach projektu oraz rozdanie nagród. Uczniowie  przez ostatni miesiąc mogli wykazać się wiedzą i umiejętnościami w różnych dziedzinach. Pisali wiersze , opowiadania, artykuły do specjalnego wydania gazetki szkolnej,  tworzyli laurki, portrety swoich mam, gazetki ścienne, przygotowywali prezenty dla rodziców, prezentacje multimedialne, recytowali poezję, rozwiązywali zadania matematyczne, degustowali desery przyrządzone przez mamy. W sumie laury zdobyło aż 27 uczniów  naszej placówki.

Dzieci miały okazję podziwiać niezwykłe widowisko w trakcie dwóch tur, w czasie których odbyły się akademie, osobno dla klas I – III i IV – VI. Apogeum wzruszenia nastąpiło jednak w trakcie trzeciej tury, kiedy to na widowni w sali gimnastycznej zasiedli rodzice. Po występie, w trakcie piosenki „Cudownych rodziców mam”, mamy oraz ojcowie otrzymali od swoich pociech piękne róże. Uściskom i łzom nie było końca.

Koordynatorkami całego projektu były panie: Edyta Szczepanek, Agnieszka Wnuk, Sabina Wąsikiewicz, Agata Kawalerczyk, Justyna Krzywacka oraz Magdalena Głowacka. Do pomocy włączyło się również wielu innych nauczycieli oraz pracowników szkoły. Najwyższe słowa uznania należą się jednak rodzicom – państwu Franczakom, których pomoc w przygotowaniach była nieoceniona . To dzięki nim widowisko zostało przez publiczność przyjęte tak entuzjastycznie i określone przez panią Dyrektor jako profesjonalne.

Magdalena Głowacka

 

 

 

 

Internetowy zawrót głowy, czyli ....

 

W dniu 28.02.2011r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach Gminnego Programu Profilaktycznego odbyło się przedstawienie Internetowy zawrót głowy, czyli o bezpieczeństwie w Internecie.

Młodzi aktorzy z klas IIIc, IIId, IVc, Vb i VIa pod kierunkiem mgr H. Wojciechowskiej, mgr E. Szczepanek i mgr S. Wąsikiewicz zaprezentowali scenki z życia współczesnego ucznia zafascynowanego możliwościami Internetu. Główny bohater – Jasiek powoli staje się internetowym zombi, zapomina o nauce, treningach, przyjaciołach. Na szczęście rodzice Jaśka szybko orientują się, że ich synowi grozi uzależnienie od komputera. Chłopiec poprawia oceny, odnawia kontakty koleżeńskie i stopniowo wraca do rzeczywistości. Wszystkie wydarzenia na scenie komentuje głośno chór, udzielając rad i przestrzegając Jaśka przed popełnianiem błędów. Zespół raperów również wtrąca swoje uwagi wyśpiewując:

Zaplanuj zawsze czas w Internecie

I żyj radośnie w realnym świecie.

Uatrakcyjnieniem widowiska była prezentacja multimedialna przygotowana przez mgr A. Wnuk zawierająca zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu oraz adresy stron internetowych użytecznych dla dzieci i rodziców.

Zdjęcia

„Bądźmy uważni, bądźmy ostrożni”

Sprawozdanie z przebiegu i podsumowania projektu edukacyjnego „Bądźmy uważni, bądźmy ostrożni”.

            Na naszych drogach, w górach, nad wodą wciąż jeszcze zbyt wiele zdarza się wypadków z udziałem najmłodszych. Jest to problem stale aktualny.  Jednym ze sposobów zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na drogach i nie tylko, jest uczenie ich prawidłowych zachowań, a także uświadomienie im konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z nieprzestrzegania zasad i przepisów.  

W trosce o bezpieczeństwo uczniów oraz zmniejszenie liczby ofiar wypadków komunikacyjnych w PSP nr3 w Brzesku zrealizowano projekt edukacyjny, którego koordynatorem była p. Dorota Wojtyś przy współpracy p. Anny Wesołowskiej, a realizowany był przez dwa miesiące.

W ramach przygotowanego projektu edukacyjnego uczniowie pod opieką i z pomocą nauczycieli, rodziców, policjantów realizowali 19 zadań promujących bezpieczeństwo.

 Wśród zrealizowanych zadań znalazły się:

-lekcje wychowawcze i zajęcia plenerowe z udziałem policjantów,

-BRD na wesoło dla sześciolatków z brzeskich przedszkoli,

-konkurs wiedzy o ruchu drogowym,

-gazetki ścienne,

-wiersze, piosenki, plakaty promujące bezpieczeństwo,

-scenki, inscenizacje,

-własne projekty odblasków wykonanych z folii odblaskowej,

-kodeks bezpieczeństwa,

-prezentacje multimedialne,

-listy do nieodpowiedzialnego kierowcy,

-opowiadania,

-projekty znaków drogowych,

-reklamy odblasków,

-pokaz mody odblaskowej,

-prace plastyczne na temat „Droga i ja”,

-grafika komputerowa-logo BRD,

-gry planszowe,

-fotoreportaże „Moja droga do szkoły”,

 

            Uwieńczeniem projektu była prezentacja prac i osiągnięć uczniów na forum szkoły dnia 29 XI 2010 roku. W tematycznej scenografii, pośród wspaniałych prac wytwórczych, uczniowie z poszczególnych klas w humorystyczny, literacki, muzyczny, taneczny i teatralny sposób prezentowali swoją twórczość, osiągnięcia, prace, piosenki, reklamy. Uczniowie bawili i uczyli, pokazali, że potrafią pracować, współtworzyć, współdziałać i tworzyć. Podczas prezentacji odbył się pokaz mody, który wzbudził największe zainteresowanie. Kolekcja została uszyta dzięki pomocy rodziców, a szczególnie p. Joanny Kukułki. Ponadto wręczone zostały nagrody, dyplomy za wyróżnione prace konkursowe i wspaniałą wiedzę.

            Brawa, podziękowania, gratulacje i pamiątkowe zdjęcia świadczyły o tym, iż praca uczniów, nauczycieli, a także rodziców została doceniona i wysoko oceniona.

 

Zdjęcia

Fryderyk Chopen rodem warszawianin ..

 

29 X 2010 roku w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego pt.”Fryderyk Chopen rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel”. Do tego projektu zainspirowała nas okrągła rocznica, bo 200-lecie urodzin F. Chopena.

Koordynatorami tego przedsięwzięcia byli: Teresa Kwaśniak, Aneta Franczyk, Zofia Pabian, Iwona Mikołajek, Małgorzata Sadowska .

Celem projektu było przybliżenie osoby wielkiego kompozytora, jego twórczości i niezwykłości jego muzyki oraz oddanie hołdu wielkiemu Polakowi. Projekt realizowany był od września. Do zadań przystąpili uczniowie klas II-VI wraz z wychowawcami. Uczniowie podejmowali różne zadania, brali udział w konkursach: tworzyli albumy, gazetki, plakaty, ilustracje, inscenizacje, w czasie przerw słuchali muzyki.

W czasie podsumowania uczniowie uczestniczyli w montażu poetycko-muzycznym na tle prezentacji multimedialnej, laureatom konkursów wręczone zostały nagrody, można było również podziwiać prace uczniów na przygotowanej wystawie.

ZDJĘCIA

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"

 

Dnia 17 .06.2010r w Szkole Podstawowej nr3 w Brzesku miała miejsce prezentacja efektów pracy uczniów II etapu projektu edukacyjnego ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

Uczniowie kl. Id pod opieką  wych. mgr Renaty Libery od 1.12.2009r do 20.06.2010r  realizowali zadania projektowe wg ułożonego planu pt,, W krainie baśni i bajek-grajek”.

Praca z dziećmi  w ramach Projektu była prowadzona  na zajęciach obowiązkowych oraz podczas zajęć dodatkowych/ 2 godz. tygodniowo/.

Wcześniej w zorganizowanych Ośrodkach Zainteresowań Dziecięcych dzieci podejmowały różnorodne działania, a następnie n-l na podstawie poczynionych  obserwacji przygotował diagnozę początkową profilu inteligencji dziecka w oparciu o teorię H. Gardnera.

Dzieci rozwijały swoje zdolności i inteligencje poprzez ćwiczenia, zadania, zabawy i wycieczki. Wzbogaciły i pogłębiły swoją wiedzę o pojęcia związane z bajką, baśniami, teatrem…Chętnie uczestniczyły w spektaklach teatralnych, w spotkaniach z aktorem, poznały ,,kulisy sceny”, robiły  kukiełki, w pracowni ceramicznej rzeczy z gliny. W szkole słuchaliśmy bajek-grajek, familijnych opowiastek, wierszy, opowiadań. Sami też próbowaliśmy tworzyć własne wiersze, opowiadania, bajeczki. Robiliśmy mapy mentalne, albumy. Poprzez dodatkowe  lekcje uczniowie rozwijali ekspresję słowną, plastyczną, muzyczną, ruchową, matematyczno-logiczną. Nauczyli się współpracy i współdziałania w grupie. Przez kilka miesięcy uczniowie korzystali z bogatego zestawu środków dydaktycznych. Dzieci z chęcią i zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach. Nauka połączona z zabawą dawała im wiele satysfakcji i radości.

Dzięki realizacji projektu nauczyciel prowadzący rozpoznał i określił profil inteligencji każdego ucznia. Obserwował zmiany zachodzące  w rozwoju inteligencji, realizował swoje autorskie pomysły, wykorzystywał  różnorodne metody i formy pracy z uczniami.

Szkoła otrzymała bogaty zestaw środków dydaktycznych, które wpłynęły na uatrakcyjnienie procesu lekcyjnego i uzyskanie lepszych efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Rodzice natomiast mogli poznać  profil inteligencji swojego dziecka, dzięki czemu lepiej zorganizują im środowisko rozwoju w domu.

Praca uczniów została zaprezentowana podczas pokazu szerszemu gronu: uczniom kl. I-III, nauczycielom nauczania zintegrowanego, rodzicom, dziadkom, władzom.

Przygotowano inscenizację  na podstawie wierszy, piosenek i utworów muzycznych o tematyce baśniowej. Scenografię tworzyły mapy mentalne wykonane po wysłuchaniu bajek. Na stolikach ułożone były wytwory prac dziecięcych: albumy, książeczki, prace z gliny, plasteliny, kukiełki. Uczniowie występowali w bajkowych strojach.

Dzieci za pośrednictwem Oleńki i czarodzieja przenoszą się w bajkowy świat. Kolejno pojawiają  się: Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Koziołek Matołek, Jaś i Małgosia,Calineczka, Krasnoludki, Śnieżka…. Recytację przeplata śpiew zespołowy lub indywidualny.

Często towarzyszy akompaniament instrumentów muzycznych. Krasnoludki, czarownice wykonują też  układ taneczny. W teatrzyku kukiełkowym spotykamy smoka wawelskiego, Kraka, Szewczyka i królewnę. Na zakończenie przedstawienia śpiewamy piosenkę ,, Lubimy baśnie ”i jeszcze raz prezentujemy kolejno występujące bajkowe postaci.

ZDJĘCIA

 

 


bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.