top
logo

UCZNIOWIE

Projekty edukacyjne

Sprawozdanie z projektu międzynarodowej wymiany młodzieży.

W roku szkolnym 2007/2008 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku przystąpiła do projektu międzynarodowej wymiany młodzieży z miast partnerskich: Brzesko, Szazhalombatta i Sovata. W projekcie uczestniczyli uczniowie w wieku 10 – 14 lat. W ramach projektu w wyżej wymienionych miastach odbywały się spotkania, których motywem przewodnim w roku 2007/2008 była muzyka. Każdorazowo kończyły się wspaniałym koncertem, podczas którego każde miasto prezentowało swój 20 minutowy program, a na koniec wszyscy uczestnicy występowali razem tworząc wielki międzynarodowy chór.

Na zaproszenie partnerskiego miasta Szazhalombatta w dniach
16-20.03.2008 r. dwie uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku: Agnieszka Klecka oraz Kinga Bączek oraz uczniowie z innych szkół z Brzeska i okolic wraz z opiekunami wzięli udział w pierwszej części projektu międzynarodowej wymiany młodzieży w Szazhalombacie.

Celem wizyty było nawiązanie znajomości przez młodzież i nauczycieli z miast partnerskich, poznanie kultury i zwyczajów panujących na Węgrzech oraz wspólny koncert.

W ramach projektu uczniowie spędzili dzień w węgierskiej szkole aktywnie uczestnicząc w lekcjach oraz poznając panujące w niej zasady i tradycje. Młodzież miała również okazję uczestniczyć w warsztatach plastyczno-historycznych w miejscowym muzeum, zwiedzić Budapeszt, wziąć udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i świątecznym quizie a przede wszystkim wystąpić wspólnie z rówieśnikami z pozostałych miast na wspaniałym koncercie.

Ważnym punktem wymiany były spotkania nauczycieli miast partnerskich
i przedstawicieli władz miasta, na których ustalono szczegóły dotyczące dalszej współpracy i organizacji projektów wymiany młodzieży.

            W czerwcu 2008 roku nasza szkoła oraz szkoły podstawowe w Buczu
i Mokrzyskach zostały zaproszone do wzięcia udziału w drugiej części projektu, która tym razem odbyła się w dniach 20 do 24 czerwca 2008 r. w Sovacie. Naszą szkołę reprezentowało 8 uczniów: Sara Widła, Aleksandra Duśko, Joanna Dumańska, Dominik Sepioło, Agnieszka Klecka, Anna Okas, Weronika Siwek oraz Kinga Bączek wraz z opiekunką Panią mgr Anetą Prokopek.  Ze względu na motyw przewodni spotkania wybrani zostali uczniowie uzdolnieni muzycznie.

 

W roku szkolnym 2008/2009 w Brzesku odbył się trzeci i ostatni etap projektu. Na zaproszenie Burmistrza Brzeska - pana mgr inż. Grzegorza Wawryki, w dniach od 24 do 28 września 2008 r. gościliśmy młodzież z Sovaty i Szazhalombatty wraz z opiekunami z zaprzyjaźnionych miast:  Szitas Agnes  oraz Csapo Andrea.

 W wymianie wzięły udział trzy szkoły z gminy brzesko: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku, Publiczna Szkoła w Mokrzyskach i Publiczna Szkoła Buczu. Koordynatorkami działań związanych z przyjęciem gości  w poszczególnych placówkach były: pani mgr Agnieszka Wnuk, pani mgr Aneta Mierzwa oraz pani mgr Dorota Wojtyś (PSP nr 3 Brzesko), pani mgr Beatą  Skórnóg  i pani mgr Danuta Baniak (PSP w Buczu) i panią mgr Regina Głuszak (PSP w Mokrzyskach). Za całość odpowiadało Biuro Promocji i Rozwoju Regionalnego Urzędu Miejskiego w Brzesku z panem mgr Krzysztofem Bigajem na czele.

Rewizyta młodzieży z miast partnerskich miała na celu kontynuowanie zawartych w czerwcu porozumień. Tematem przewodnim spotkania było poznanie zwyczajów i obrzędów ludowych Polski, Węgier i Rumunii.

Przez pięć dni młodzież realizowała zawarte w porozumieniu podpunkty: zwiedzała Brzesko oraz okolice, poznawała historię, kulturę, tradycję, kuchnię naszego kraju oraz uczestniczyła w projektach przygotowanych przez młodzież oraz organizatorów. 50-osobową grupę dzieci z miast partnerskich  gościły rodziny z Brzeska, Mokrzysk i Bucza. Początki były nieco trudne z  czasem jednak sporo się zmieniło, a nawet zawiązały się przyjaźnie. Kolejne dni przynosiły sporo rozrywek i pozwalały lepiej się nawzajem poznać. Młodzież zwiedzała m.in.: Kraków, Izbę Regionalną w Jadownikach, zamek w Dębnie, Sanktuarium w Szczepanowie.

Podsumowaniem spotkania  był wspólnie przygotowany projekt pt. „Jesień w wiejskiej chacie”, którego prezentacja odbyła się w piątek 26 września 2008 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku.  Dostarczył  on zarówno młodzieży jak i organizatorom dużo dobrej zabawy i zabawnych sytuacji. Prezentacja projektu okazała się wspólnym sukcesem. 

W ramach zajęć prowadzonych w ten sposób  uczniowie zaprezentowali 10 minutowe inscenizacje, w których przedstawili dowolną tradycję jesienną lub ludową związaną z ich krajem lub regionem, wzięli udział w konkursie „Jesienne stoliki”, podczas którego tworzyli wspaniałe kompozycje z darów jesieni, a także spróbowali swoich sił w różnych konkurencjach plastycznych i zręcznościowych.

Występom dzieci z trzech partnerskich miast z wielkim  zainteresowaniem przyglądali się zaproszeni goście między innymi wizytator Kuratorium Oświaty - pani mgr Lidia Głowacka oraz pan mgr inż. Grzegorz Wawryka, Burmistrz Brzeska.

Uczniowie z Węgier i Rumuni z przyjemnością zwiedzili szkoły biorące udział w wymianie czyli Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Brzesku, Publiczną Szkołę Podstawową w Buczu oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Mokrzyskach.

Dzięki wymianie nawiązały się nowe i uściśliły zawarte wcześniej przyjaźnie pomiędzy uczniami oraz pomiędzy opiekunami, a gdy nadszedł czas pożegnania,  w niejednym oku zakręciła się łza. 

           

 

"Lekcje z klasą" - 5c

Uczniowie PSP nr 3 w Brzesku biorą udział w projekcje „Lekcje z klasą”zorganizowanym przez Fundację Uniwersytet Dziecka działającą przy Uniwersytecie Jagiellońskim.

„Lekcje z klasą” to interaktywny zestaw oparty o nowoczesne i angażujące materiały. Podczas lekcji dzieci uczą się, jak pracować w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje, dobrze komunikować się ze sobą, działać na rzecz najbliższego otoczenia. Te umiejętności są niezbędne do dobrego funkcjonowania w przyszłości.Do projektu swoje klasy zapisało ponad 1000 nauczycieli.

Do 31 stycznia 2017 r. trwała kampania fundraisingowa Lekcje z klasą – Podaruj dzieciom mądry prezent , której celem było znalezienie darczyńców dla 1000 zgłoszonych klas. Kampanię zakończono sukcesem! Indywidualne zestawy trafiły do 1000 klas w całej Polsce.

W projekcie bierze udział klasa 5c pod opieką pani Justyny Krzywackiej.

Lekcje z klasą zostały objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Zdjęcia

Odyseusze z brzeskiej "Trójki" w ogólnopolskim finale projektu

Pięcioosobowy zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku wystąpił w finałowych zmaganiach 26. Odysei Umysłu.

Odyseja Umysłu to konkurs kreatywnego rozwiązywania problemów. Jego zadaniem jest rozwój twórczych zdolności dzieci i młodzieży, które w grupach podejmują się wykonania jednego z narzuconych przez organizatorów zadania. Na ogólnopolski finał projektu, który odbył się 1 i 2 kwietnia 2017 r. w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni przybyło 220 drużyn z całej Polski. Wśród nich znalazła się ekipa z brzeskiej „Trójki”  w składzie: Gabriela Gumularz, Emilia Sacha, Zuzanna Szczepaniak, Dagmara Wolak i Julia Wójcik. Piecze nad drużyną sprawował trener  - Krystian Sroka.

Zespół podczas konkursu zaprezentował autorskie przedstawienie, w którym  skonstruowany przez dzieci „dziwnobot” obserwuje ludzi i przyswaja sobie umiejętności typowe dla  człowieka. Pomysłowy scenariusz oraz niebanalne kostiumy i rekwizyty spotkały się  z żywiołową reakcją publiczności.  Znakomity występ zyskał także uznanie w oczach jurorów, którzy przyznali drużynie z „Trójki” wysokie noty.

Oprócz konkursowych występów organizatorzy przygotowali dla uczestników projektu szereg ciekawych zajęć. Brzescy Odyseusze znaleźli również czas na obejrzenie pięknego Trójmiasta. Dzieci zwiedziły molo w Sopocie, Westerplatte, gdańską starówkę oraz spacerowały brzegiem morza. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała wycieczce, którą dzieci odbyły w doskonałym nastroju.

Udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym Odyseja Umysłu był dla uczniów niezapomnianą przygodą, która oprócz wielu pozytywnych wrażeń, dała im także możliwość rozwinięcia przydatnych umiejętności, takich jak: współpraca w zespole, twórcze rozwiązywanie problemów, łączenie wiedzy z różnych dziedzin i stosowanie jej w praktyce. Był to również wyjątkowy trening kreatywności.

Wyjazd uczniów do Gdyni był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wsparciu finansowemu Burmistrza Brzeska Grzegorza Wawryki oraz Księdza Proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku Wojciecha Wernera.  ZDJĘCIA

Katarzyna Zelek

Bezpieczna i przyjazna szkoła

        W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku od 16 listopada 2015 r. do 15 grudnia 2015 r. zrealizowany był rządowy program Bezpieczna i przyjazna szkoła pod hasłem Łączy nas wspólny cel, objęty patronatem Wojewody Małopolskiego oraz Burmistrza Brzeska.

Projekt bazował na najnowszej literaturze psychologiczno - pedagogicznej i obejmował:

1. Wykłady dla  rodziców klas I – III: „Ja rodzic – o stawaniu się świadomym rodzicem”

2. Wykłady dla rodziców klas IV – VI: „Lustrzane odbicie – o zasobach dziecka.”

3. Warsztaty dla chętnych rodziców uczniów klas I – III:

a)  „Kocham, więc wymagam - o poczuciu bezpieczeństwa”

b) ,,Mowa czy rozmowa – o sztuce porozumiewania się”

4.Warsztaty dla chętnych rodziców uczniów klas IV- VI:

a) „Czuję, więc jestem – o emocjach słów kilka”

b) „Mistrzowie iluzji – substancje psychoaktywne, uzależnienia chemiczne.  Zalogowani - Internet oraz inne uzależnienia behawioralne”.

5.Warsztaty dla nauczycieli

a)  „ABC trudnego zachowania – behawioralny model analizy zachowań”

b) „Zalogowani – internet oraz inne uzależnienia behawioralne”

6. Zorganizowanie Dnia Życzliwości

7. Zorganizowanie Dnia Pozdrowień

8. Lekcje wychowawcze pod hasłem „Razem bezpiecznie”: przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, zapobieganie cyberprzemocy, zapobieganie uzależnieniom,  zorganizowane przy wsparciu pedagoga szkolnego  i psychologa.

Jednym z działań wchodzących w skład przedsięwzięcia był  Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

Tego dnia każdy uczeń wchodzący do szkoły witany był przez uśmiechniętych zuchów oraz członków Samorządu Uczniowskiego, od których otrzymywał plakietkę z uśmiechniętą buzią oraz owocowy poczęstunek. 

Kolorem tego dnia był żółty - barwa słońca, która symbolizuje dobry humor i optymizm.  Uczniowie, dzięki „życzliwej poczcie”,  mogli przekazać pozdrowienia swoim kolegom i koleżankom. Nie zapomnieli również o nauczycielach i pracownikach obsługi.

Ponadto każda klasa miała przygotować gazetkę ścienną pod hasłem  Bezpieczna, przyjazna i życzliwa szkoła. Uczniowie okazali w tym względzie wielką kreatywność. Gazetki były pomysłowe, a ich obowiązkowym elementem był klasowy kodeks życzliwości i uśmiechnięte słoneczko.  Komisja oceniająca prace miała trudne zadanie, by wyłonić zwycięzców. Ostatecznie pierwsze miejsca przyznano klasie 1 e i 5 a.

W tym szczególnym dniu niezwykłe były także przerwy – „przerwy pełne uśmiechu”. Na każdej z nich uczniów czekała niespodzianka w postaci zadania konkursowego. Był więc taniec radości, wspólna zabawa na korytarzu czy też liczenie uśmiechających się osób.

Na zakończenie dnia odbyła się zabawa taneczna, którą poprowadziła pani Lilla Sztyler i pan Mariusz Niedziałkowski. Dla uczniów przygotowano także różnorodne wróżby andrzejkowe oraz stanowisko malowania twarzy. Korytarze zapełniły się kolorowymi przebierańcami, a każdy uczestnik zabawy, w także rodzice przybywający na zebrania wywiadowcze, otrzymali zdrowy poczęstunek w postaci owoców oraz materiały promocyjne, czyli kalendarze na 2016 rok.

Ten dzień przysporzył uczniom wiele radości, był okazją do stworzenia życzliwej i przyjaznej atmosfery w szkole, szansą na utrwalenie nawyków bezpiecznej, radosnej nauki oraz zabawy.

W projekcie „Łączy nas wspólny cel” wzięło udział 120 rodziców, 63 nauczycieli oraz 604 uczniów.

Zajęcia realizowane były w formie warsztatowej przez Akademię Pozytywnej Profilaktyki.

W Dniu Życzliwości i Pozdrowień uczestniczyło 1200 osób: dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i zaproszonych gości.

Projekt przyczynił się do zwiększenia efektywności współpracy na linii nauczyciel - rodzic, doskonalenia kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli oraz wzrostu świadomości w zakresie znaczenia istotności udziału i zaangażowania rodziców w działania prowadzone przez szkołę.

Wpłynął również na doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Prezentacja

Zdjęcia

 

Odyseja Umysłu

Szkoła bierze udział w projekcie Odyseja Umysłu.

 

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku wzięli udział w 26. edycji Międzynarodowego Projektu „Odyseja Umysłu”. Ideę konkursu sprowadziła do Polski prof. Józefa Sołowiej, psycholog twórczości z Uniwersytetu Gdańskiego. Konkurs krajowy obejmuje dwa etapy: eliminacje regionalne i finał ogólnopolski. „Odyseja umysłu”, to program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w który co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów z całego świata. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska.
W naszej szkole w projekcie wzięło udział 13 chętnych dzieci. Pracowały w dwóch drużynach. Grupa z klas IV liczyła 7 uczestników, natomiast w zespole z klas VI znalazło swoje miejsce i rolę 6 osób. Opiekę nad ekipami sprawował trener, Krystian Sroka, który organizował pracę dzieci, ze strony szkoły wspierała go Katarzyna Zelek. Z każdą z grup spotykali się raz w tygodniu.  Zgodnie z ideą projektu żadna osoba dorosła nie mogła narzucać dzieciom własnych pomysłów, miały tworzyć je same. Drużyny wybrały jeden z problemów długoterminowych, nad którym pracowały od grudnia do lutego włącznie. Podczas eliminacji regionalnych zespoły zmierzyły się również z problemem spontanicznym. Dzieci nie znały wcześniej zadań, a rozwiązanie musiały stworzyć w kilka chwil.
Po trzech miesiącach wytężonej pracy 25 lutego 2017 r. zespoły, przygotowane do konkursu, wraz z opiekunami pojechały do Krakowa, gdzie w jednej ze szkół odbyły się Eliminacje Regionalne. Nasi Odyseusze spędzili całą sobotę bardzo intensywnie. Dali z siebie wszystko podczas swoich prezentacji zadań długoterminowych, a także pokazali się z jak najlepszej strony w konkursie zadań spontanicznych. Wszyscy dobrze się bawili, oprócz swoich prezentacji mieli możliwość oglądnąć wiele ciekawych występów. Olbrzymią radością i sukcesem ekip z brzeskiej „Trójki” była informacja od organizatorów, że grupa uczniów z klas IV przeszła do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się 1 i 2 kwietnia 2017 r., w Gdyni.
Udział w projekcie był dla uczniów PSP nr 3 w Brzesku wielką przygodą. Dzieci świetnie się bawiły podczas zajęć, jak również podczas Eliminacji Regionalnych w Krakowie. Realizacja zadań projektowych dała im możliwość rozwoju kreatywnego myślenia, obycia ze sceną, angażowania się nawzajem w rozwiązywanie różnego rodzaju problemów. Projekt dał możliwość spełnienia marzeń, sprawdzenia odporności na stres, uczenia się myślenia nieszablonowego, otwartości na opinie i pomysły innych.
„Trójkowi Odyseusze” mieli przed sobą wielkie wyzwania, którym z odwagą potrafili sprostać.
Katarzyna Zelek
 
zdjęcia  

"Oswoić Szkołę"

W naszej szkole od 17 października 2014 do 14 listopada 2014 r.  odbywały się zajęcia w ramach projektu pn. “Oswoić Szkołę". Był to program psychoedukacyjny i socjoterapeutyczny dla uczniów objętych edukacją wczesnoszkolną, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci sześcioletnich.

 Realizacja zajęć dla kilkunastu uczniów klas pierwszych ułatwiła im oswojenie się z największym jak dotąd wyzwaniem, jakim jest pójście do szkoły, pozwoliła im używać języka potrzeb i emocji, strategii radzenia sobie ze szkolną emocjonalną codziennością, tym samym zmniejszając niepożądane zachowania, stres i niepowodzenia szkolne.

Zajęcia dostosowane były do grupy uczestników, prowadzone były w formie zabawowej przez psychologa mgr Anetę Baranowską. Były to m.in. zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, konkurs „Mam talent”, bajki i zabawy terapeutyczne.

Projekt realizowany był przez Fundację Lemoniada we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku  ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zdjęcia


bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.