top
logo

UCZNIOWIE

Projekty edukacyjne

Sprawozdanie z projektu międzynarodowej wymiany młodzieży.

W roku szkolnym 2007/2008 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku przystąpiła do projektu międzynarodowej wymiany młodzieży z miast partnerskich: Brzesko, Szazhalombatta i Sovata. W projekcie uczestniczyli uczniowie w wieku 10 – 14 lat. W ramach projektu w wyżej wymienionych miastach odbywały się spotkania, których motywem przewodnim w roku 2007/2008 była muzyka. Każdorazowo kończyły się wspaniałym koncertem, podczas którego każde miasto prezentowało swój 20 minutowy program, a na koniec wszyscy uczestnicy występowali razem tworząc wielki międzynarodowy chór.

Na zaproszenie partnerskiego miasta Szazhalombatta w dniach
16-20.03.2008 r. dwie uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku: Agnieszka Klecka oraz Kinga Bączek oraz uczniowie z innych szkół z Brzeska i okolic wraz z opiekunami wzięli udział w pierwszej części projektu międzynarodowej wymiany młodzieży w Szazhalombacie.

Celem wizyty było nawiązanie znajomości przez młodzież i nauczycieli z miast partnerskich, poznanie kultury i zwyczajów panujących na Węgrzech oraz wspólny koncert.

W ramach projektu uczniowie spędzili dzień w węgierskiej szkole aktywnie uczestnicząc w lekcjach oraz poznając panujące w niej zasady i tradycje. Młodzież miała również okazję uczestniczyć w warsztatach plastyczno-historycznych w miejscowym muzeum, zwiedzić Budapeszt, wziąć udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i świątecznym quizie a przede wszystkim wystąpić wspólnie z rówieśnikami z pozostałych miast na wspaniałym koncercie.

Ważnym punktem wymiany były spotkania nauczycieli miast partnerskich
i przedstawicieli władz miasta, na których ustalono szczegóły dotyczące dalszej współpracy i organizacji projektów wymiany młodzieży.

            W czerwcu 2008 roku nasza szkoła oraz szkoły podstawowe w Buczu
i Mokrzyskach zostały zaproszone do wzięcia udziału w drugiej części projektu, która tym razem odbyła się w dniach 20 do 24 czerwca 2008 r. w Sovacie. Naszą szkołę reprezentowało 8 uczniów: Sara Widła, Aleksandra Duśko, Joanna Dumańska, Dominik Sepioło, Agnieszka Klecka, Anna Okas, Weronika Siwek oraz Kinga Bączek wraz z opiekunką Panią mgr Anetą Prokopek.  Ze względu na motyw przewodni spotkania wybrani zostali uczniowie uzdolnieni muzycznie.

 

W roku szkolnym 2008/2009 w Brzesku odbył się trzeci i ostatni etap projektu. Na zaproszenie Burmistrza Brzeska - pana mgr inż. Grzegorza Wawryki, w dniach od 24 do 28 września 2008 r. gościliśmy młodzież z Sovaty i Szazhalombatty wraz z opiekunami z zaprzyjaźnionych miast:  Szitas Agnes  oraz Csapo Andrea.

 W wymianie wzięły udział trzy szkoły z gminy brzesko: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku, Publiczna Szkoła w Mokrzyskach i Publiczna Szkoła Buczu. Koordynatorkami działań związanych z przyjęciem gości  w poszczególnych placówkach były: pani mgr Agnieszka Wnuk, pani mgr Aneta Mierzwa oraz pani mgr Dorota Wojtyś (PSP nr 3 Brzesko), pani mgr Beatą  Skórnóg  i pani mgr Danuta Baniak (PSP w Buczu) i panią mgr Regina Głuszak (PSP w Mokrzyskach). Za całość odpowiadało Biuro Promocji i Rozwoju Regionalnego Urzędu Miejskiego w Brzesku z panem mgr Krzysztofem Bigajem na czele.

Rewizyta młodzieży z miast partnerskich miała na celu kontynuowanie zawartych w czerwcu porozumień. Tematem przewodnim spotkania było poznanie zwyczajów i obrzędów ludowych Polski, Węgier i Rumunii.

Przez pięć dni młodzież realizowała zawarte w porozumieniu podpunkty: zwiedzała Brzesko oraz okolice, poznawała historię, kulturę, tradycję, kuchnię naszego kraju oraz uczestniczyła w projektach przygotowanych przez młodzież oraz organizatorów. 50-osobową grupę dzieci z miast partnerskich  gościły rodziny z Brzeska, Mokrzysk i Bucza. Początki były nieco trudne z  czasem jednak sporo się zmieniło, a nawet zawiązały się przyjaźnie. Kolejne dni przynosiły sporo rozrywek i pozwalały lepiej się nawzajem poznać. Młodzież zwiedzała m.in.: Kraków, Izbę Regionalną w Jadownikach, zamek w Dębnie, Sanktuarium w Szczepanowie.

Podsumowaniem spotkania  był wspólnie przygotowany projekt pt. „Jesień w wiejskiej chacie”, którego prezentacja odbyła się w piątek 26 września 2008 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku.  Dostarczył  on zarówno młodzieży jak i organizatorom dużo dobrej zabawy i zabawnych sytuacji. Prezentacja projektu okazała się wspólnym sukcesem. 

W ramach zajęć prowadzonych w ten sposób  uczniowie zaprezentowali 10 minutowe inscenizacje, w których przedstawili dowolną tradycję jesienną lub ludową związaną z ich krajem lub regionem, wzięli udział w konkursie „Jesienne stoliki”, podczas którego tworzyli wspaniałe kompozycje z darów jesieni, a także spróbowali swoich sił w różnych konkurencjach plastycznych i zręcznościowych.

Występom dzieci z trzech partnerskich miast z wielkim  zainteresowaniem przyglądali się zaproszeni goście między innymi wizytator Kuratorium Oświaty - pani mgr Lidia Głowacka oraz pan mgr inż. Grzegorz Wawryka, Burmistrz Brzeska.

Uczniowie z Węgier i Rumuni z przyjemnością zwiedzili szkoły biorące udział w wymianie czyli Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Brzesku, Publiczną Szkołę Podstawową w Buczu oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Mokrzyskach.

Dzięki wymianie nawiązały się nowe i uściśliły zawarte wcześniej przyjaźnie pomiędzy uczniami oraz pomiędzy opiekunami, a gdy nadszedł czas pożegnania,  w niejednym oku zakręciła się łza. 

           

 

"Oswoić Szkołę"

W naszej szkole od 17 października 2014 do 14 listopada 2014 r.  odbywały się zajęcia w ramach projektu pn. “Oswoić Szkołę". Był to program psychoedukacyjny i socjoterapeutyczny dla uczniów objętych edukacją wczesnoszkolną, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci sześcioletnich.

 Realizacja zajęć dla kilkunastu uczniów klas pierwszych ułatwiła im oswojenie się z największym jak dotąd wyzwaniem, jakim jest pójście do szkoły, pozwoliła im używać języka potrzeb i emocji, strategii radzenia sobie ze szkolną emocjonalną codziennością, tym samym zmniejszając niepożądane zachowania, stres i niepowodzenia szkolne.

Zajęcia dostosowane były do grupy uczestników, prowadzone były w formie zabawowej przez psychologa mgr Anetę Baranowską. Były to m.in. zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, konkurs „Mam talent”, bajki i zabawy terapeutyczne.

Projekt realizowany był przez Fundację Lemoniada we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku  ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zdjęcia

Gwiazda Szeryfa Praw Dziecka

W ramach projektu Szkoła z Prawami Dziecka, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku wzięli udział w cyklu zajęć poświęconych tematyce praw dziecka, rozumieniu tych praw w codziennym życiu. W oparciu o specjalnie opracowane materiały edukacyjne „Unicefu”, uczniowie dowiedzieli się, jak rozumieć poszczególne zapisy Konwencji, gdzie szukać pomocy w sytuacji,  gdy ich prawa są łamane. W trakcie rozmów i dyskusji często zwracaliśmy uwagę uczniom, że obok praw stoją obowiązki i, że o nich też muszą pamiętać i z nich się wywiązywać.

Po zapoznaniu się z zagadnieniem praw dziecka, uczniowie mieli za zadanie, zastanowić się wspólnie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami czy znają w swoim otoczeniu osoby, które zasługują na specjalne wyróżnienie. Osoby, które w szczególny sposób występują w interesie dzieci , które w swojej codziennej pracy poświęcają im dużo uwagi, troszczą się, aby fundusze gminy/miasta przeznaczane były na edukację, rozwój sportowy, kulturalny, zdrowie, rozrywkę. Czy dbają o poprawę bezpieczeństwa czy walczą o polepszenie losu dzieci z niepełnosprawnością, pomagają rodzinom ubogim.

Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem wzięli na siebie to zadanie. Do koordynatora projektu, spłynęło ponad 30 kandydatów do wyróżnienia. Spośród wszystkich wybrano sześć osób z największą liczbą głosów. Są to burmistrz Brzeska pan Grzegorz Wawryka, pani Katarzyna Pacewicz-Pyrek, pan Krzysztof Ojczyk, pani Anetta Śnieg,  ks. Józef Drabik oraz pani Dorota Wójcik. Osoby te zostały uhonorowane odznaczeniem „ Gwiazda Szeryfa Praw Dziecka”. To wyróżnienie ma szczególną wartość, bo jest przyznawane przez dzieci i jest przyznawane po raz pierwszy w Polsce. Na uroczystym spotkaniu 24 czerwca w Regionalnym Centrum Kulturalno- Bibliotecznym w Brzesku, gdzie miało miejsce wręczenie odznaczeń, było widać wśród nominowanych wzruszenie i radość. W rozmowach często powtarzali, że jest to pierwsza nagroda jaką dostają od dzieci, że właściwie to oni zawsze dzieciom wręczają nagrody…, że to niezwykłe uczucie…

…a my mamy nadzieję, że uhonorowani Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka, będą nosić z dumą odznaczenie, jeszcze mocniej będą działać na rzecz dzieci i, że dołączą do Nich kolejni Szeryfowie.

Zdjęcia

Koordynator: Izabella Czernecka

Tydzień języka polskiego w "trójce"

21 lutego obchodziliśmy w całym kraju Dzień Języka Ojczystego.

W związku z tym wydarzeniem  w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 został przeprowadzony przedmiotowy projekt edukacyjny Tydzień Języka Polskiego, którego koordynatorami byli nauczyciele poloniści.

Od 24 do 28 lutego młodzież zmagała się z zawiłościami naszego pięknego, ale trudnego języka, biorąc udział w lekcjach tematycznych i przystępując do licznych konkursów. Każdy dzień był poświęcony innemu zagadnieniu.

W poniedziałek, 24 lutego, wszyscy uczniowie poznawali tajniki poprawnej polszczyzny i  prezentowali własnoręcznie wykonane plakaty, zachęcające do mówienia i pisania poprawnie . W tym dniu odbył się także konkurs poprawności językowej. Jego uczestnicy musieli zmierzyć musieli się z m.in. z prawidłową odmianą  kłopotliwych rzeczowników i właściwymi, choć powszechnie nieznanymi formami różnych wyrazów, a także związków frazeologicznych.

Wtorek poświęcony został poezji. Z tej okazji w szkole zorganizowano konkurs recytatorski Poeci dzieciom, w którym młodzież mogła zaprezentować swoje talenty. Natomiast na lekcjach języka polskiego nauczyciele przekonywali swoich podopiecznych, że poezję da się lubić.

25 lutego, w środę, młodzież poznawała kulisy teatru. Wtedy też odbyła się wycieczka Koła Teatralnego MISZMASZ do Opery Krakowskiej na spektakl „Opera b/o”, podczas którego uczniowie mieli okazję usłyszeć najpiękniejsze arie operowe świata i zobaczyć jak powstaje przedstawienie „od kuchni”.

Czwartek został przeznaczony na opanowanie  ortografii, która dla wielu uczniów nadal stanowi  twardy orzech do zgryzienia. Młodzież z klasy VI C postanowiła przypomnieć swym kolegom najważniejsze zasady pisowni, organizując szkolny happening ortograficzny. Z wypisanymi  na tabliczkach hasłami uczniowie przemaszerowali od klasy do klasy, namawiając do zapamiętywania wyrazów z trudną pisownią. W tym samym dniu wszyscy chętni mogli wziąć udział w konkursie ortograficznym, który składał się z najeżonego trudnościami  dyktanda i testu wiedzy.  Wiele osób jednak świetnie poradziło sobie i zdania ,takie jak  chyżo czmycha zając  w chaszczach, nie stanowiły dla nich problemu .

Na koniec tygodnia zaplanowano Dzień Ulubionej Książki. Tego dnia uczniowie mogli przebrać się za dowolną postać  literacką.  Dzięki temu na szkolnych korytarzach zaroiło się od kolorowych, baśniowych bohaterów. Przewijali się po nich m. in. Królowa Śniegu w srebrnej koronie, Pinokio,  Kot w Butach, Zuzanna z „Opowieści z Narnii” z pięknym kołczanem  oraz Harry Potter z nieodłączną różdżką. W tym dniu również uczniowie klas szóstych, przebrani za baśniowe postacie, udali się z wizytą do młodszych kolegów z klas I – III a także do maluszków z sąsiedniego Przedszkola Nr  10, by przeczytać im najpiękniejsze baśnie Andersena. W piątek nie obyło się również bez konkursów. Uczniowie naszej szkoły sprawdzali tym razem umiejętność czytania ze zrozumieniem. A nie było  łatwo. Czwartoklasiści musieli zmierzyć się z opisem rycerskiego ślubowania z „Krzyżaków” Sienkiewicza, a uczniowie klas szóstych  z fragmentem prozy staropolskiej.

W ramach Tygodnia Języka Polskiego  odbył się również konkurs literacki. Uczniowie mogli wykazać się swoim talentem w dwóch formach: baśni i  wierszu.

Różnorodne działania prowadzone w ramach Tygodnia Języka Polskiego pozwoliły naszym uczniom rozwinąć  wiedzę i umiejętności oraz zaprezentować swoje talenty. Mamy nadzieję, że dzięki temu przedsięwzięciu coraz więcej młodych ludzi będzie czytać i pisać poprawnie oraz częściej sięgać po książki.

Uroczyste podsumowanie projektu oraz wręczenie nagród zwycięzcom konkursów odbędzie się   w naszej szkole w połowie marca.

Zdjęcia

Magdalena Głowacka - Zastawnik

Podsumowanie projektu edukacyjnego "Tydzień języka polskiego"

W dniu 21 marca 2014 r. odbyło się uroczyste podsumowanie przedmiotowego projektu edukacyjnego dla klas IV - VI pod hasłem „Tydzień Języka Polskiego”.  Projekt był przeprowadzony  w ostatnim tygodniu lutego i składały się na niego różnorodne działania, których celem było zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną w życiu codziennym, rozwijanie umiejętności językowych, ortograficznych i literackich oraz odkrywanie pasji i talentów uczniów. Koordynatorami przedsięwzięcia byli nauczyciele języka polskiego: mgr Magdalena Głowacka – Zastawnik, mgr Edyta Szczepanek, mgr Justyna Krzywacka, mgr Maria Bawół.

Uczniowie w ramach projektu brali udział w lekcjach tematycznych, konkursach, wycieczce  do opery, przygotowali przedstawienie i happening ortograficzny, przebierali się za swoich ulubionych bohaterów i włączyli się w akcję „Czytamy najmłodszym”.

W trakcie spotkania w sali gimnastycznej koordynatorzy projektu zaprezentowali efekty działań swoich podopiecznych, a Pani Dyrektor wręczyła nagrody zwycięzcom konkursów. Nagrodzonych zostało 55 uczniów i 9 zespołów klasowych.

Uczniowie mieli również okazję zobaczyć spektakl p. t. „Pan Słowik i inne ptaszki” przygotowany przez Koło Teatralne „MISZMASZ oraz finał konkursu na strój bajkowy, który zorganizowała biblioteka szkolna.

Na koniec akademii odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu wiedzy  o Mikołaju Koperniku, szkolnego konkursu wiedzy o regionie oraz konkursów zorganizowanych w ramach projektu „Kraje i języki Europy”.

Zdjęcia

Magdalena Głowacka - Zastawnik

Wyróżnienie dla szkoły

"ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW W SZKOLE"

WYRÓŻNIENIE -plik pdf

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA

 

 


bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.